ย 

Be Informed!   Read the latest Reports & Results 

Market Reports

Disclaimer - Links to External Websites

You are about to leave the Richmond River Beef Producers Association (RRBP) website. Links to external web sites are offered for your convenience.

RRBP takes reasonable care in linking websites but has no direct control over the content of the linked sites, nor the changes that may occur to the content on those sites. It is the responsibility of the user to make their own decisions about the accuracy, currency, reliability and correctness of information contained in linked external websites. Broken links can be reported to the RRBP secretary via the Contact Page. 

Useful Tools - Links

Sale Reports - Casino All Breeds 

 Bull & Female Sale

Latest Over-the-Hooks; Indicators; Saleyard Market and Auxiliary Reports.

Weekly Livestock Market comments.

Latest & archived regular Meatworks Sales; Live weight/Open Auction Store Sales; Stud/Commercial Sales.

Casino 2019 Market Report.

Lismore Market Report are currently not published online. Please contact the agent for more information.

2020 Lyle Family Angus.jpg

Lot 77 - Prime Time Lusty P48, Lyle Family Angus knocked down for the top prise $10,500

Grafton latest and archived weekly Market Reports.

Grafton latest and archived weekly Market Reports.

Tenterfield current Market Report.

Warwick, Toowoomba, Dalby & Roma current Market Reports.

  ๐—–๐—”๐—ฆ๐—œ๐—ก๐—ข ๐—”๐—Ÿ๐—Ÿ ๐—•๐—ฅ๐—˜๐—˜๐——๐—ฆ ๐—•๐—จ๐—Ÿ๐—Ÿ & ๐—™๐—˜๐— ๐—”๐—Ÿ๐—˜ ๐—ฆ๐—”๐—Ÿ๐—˜ ๐—ฅ๐—˜๐—ฆ๐—จ๐—Ÿ๐—ง๐—ฆ -         ๐Ÿฎ๐Ÿฑ๐˜๐—ต ๐—๐˜‚๐—น๐˜† ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฌ

โ€‹

๐‘ถ๐’—๐’†๐’“๐’‚๐’๐’ 101/114 ๐’ƒ๐’–๐’๐’๐’” ๐’”๐’๐’๐’… ๐’‚๐’—. $6168 & 10/10 ๐’‡๐’†๐’Ž๐’‚๐’๐’†๐’” ๐’”๐’๐’๐’… ๐’‚๐’—. $2900.

โ€‹

- 14/14 ๐‘ช๐’‰๐’‚๐’“๐’๐’๐’‚๐’Š๐’” ๐’ƒ๐’–๐’๐’๐’” ๐’”๐’๐’๐’… ๐’•๐’ $10,000 (๐‘ณ๐’๐’• 6. ๐‘ฉ๐’†๐’๐’•๐’๐’š ๐‘ซ๐’๐’˜๐’๐’” ๐‘ท๐’๐’๐’„๐’‰๐’ ๐‘ท19๐‘ฌ) & ๐’‚๐’—. $6642.

โ€‹

- 12/14 ๐‘ณ๐’Š๐’Ž๐’๐’–๐’”๐’Š๐’ ๐’ƒ๐’–๐’๐’๐’” ๐’”๐’๐’๐’… ๐’•๐’ $8000 (๐‘ณ๐’๐’• 22. ๐‘ฉ๐’†๐’๐’๐’‚ ๐‘ฝ๐’‚๐’๐’๐’†๐’š ๐‘ฒ๐’Š๐’๐’ˆ๐’”๐’๐’†๐’š ๐‘ท14) & ๐’‚๐’—. $5291.

โ€‹

- 12/14 ๐‘บ๐’Š๐’Ž๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’‚๐’ ๐’ƒ๐’–๐’๐’๐’” ๐’”๐’๐’๐’… ๐’•๐’ $8000 ๐’•๐’˜๐’Š๐’„๐’† (๐‘ณ๐’๐’• 36. ๐‘ป๐’–๐’๐’๐’‚๐’š๐’“ ๐‘ท๐’“๐’๐’‡๐’Š๐’•๐’‚๐’ƒ๐’–๐’๐’ ๐‘ท410 & ๐‘ณ๐’๐’• 50. ๐‘ฑ๐’‚๐’“๐’“๐’‚๐’—๐’‚๐’๐’† ๐‘ท๐’“๐’†๐’”๐’•๐’Š๐’๐’† ๐‘ท017) & ๐’‚๐’—. $6666.

โ€‹

- 29/37 ๐‘จ๐’๐’ˆ๐’–๐’” ๐’ƒ๐’–๐’๐’๐’” ๐’”๐’๐’๐’… ๐’•๐’ $10,500 (๐‘ณ๐’๐’• 77. ๐‘ท๐’“๐’Š๐’Ž๐’† ๐‘ป๐’Š๐’Ž๐’† ๐‘ณ๐’–๐’”๐’•๐’š ๐‘ท48) & ๐’‚๐’—. $6758.

โ€‹

- 1/1 ๐‘น๐’†๐’… ๐‘จ๐’๐’ˆ๐’–๐’” ๐’ƒ๐’–๐’๐’๐’” ๐’”๐’๐’๐’… ๐’‡๐’๐’“ $4000 (๐‘ณ๐’๐’• 95. ๐‘ฎ๐’“๐’†๐’†๐’ ๐‘ท๐’๐’‚๐’๐’†๐’• ๐‘ต๐’†๐’‚๐’๐’…๐’†๐’“ ๐‘ต28).

โ€‹

- 5/6 ๐‘ท๐’๐’๐’ ๐‘ฏ๐’†๐’“๐’†๐’‡๐’๐’“๐’… ๐’ƒ๐’–๐’๐’๐’” ๐’”๐’๐’๐’… ๐’•๐’ $5500 (๐‘ณ๐’๐’• 101. ๐‘ป๐’‰๐’† ๐‘บ๐’–๐’Ž๐’Ž๐’Š๐’• ๐‘ท๐’†๐’“๐’‡๐’๐’“๐’Ž๐’†๐’“ ๐‘ท1๐’‘4) & ๐’‚๐’—. $4800.

โ€‹

- 2/2 ๐‘บ๐’‚๐’๐’•๐’‚ ๐‘ฎ๐’†๐’“๐’•๐’“๐’–๐’…๐’Š๐’” ๐’ƒ๐’–๐’๐’๐’” ๐’”๐’๐’๐’… ๐’•๐’ $6500 (๐‘ณ๐’๐’• 107. ๐‘พ๐’‚๐’๐’๐’‚ ๐‘ด๐’‚๐’Œ๐’‚ ๐‘ท๐’Š๐’„๐’Œ๐’๐’† ๐‘ด032) & ๐’‚๐’—. $5500.

โ€‹

- 13/14 ๐‘ฉ๐’“๐’‚๐’๐’ˆ๐’–๐’” ๐’ƒ๐’–๐’๐’๐’” ๐’”๐’๐’๐’… ๐’•๐’ $8500 (๐‘ณ๐’๐’• 119. ๐‘ฎ๐’–๐’๐’๐’‚๐’…๐’๐’ ๐‘ท๐’‚๐’“๐’Œ 2498) & ๐’‚๐’—. $6384.

โ€‹

- 13/15 ๐‘ฉ๐’“๐’‚๐’‰๐’Ž๐’‚๐’ ๐’ƒ๐’–๐’๐’๐’” ๐’”๐’๐’๐’… ๐’•๐’ $10,000 (๐‘ณ๐’๐’• 129. ๐‘ด๐’๐’ˆ๐’–๐’ ๐‘ฏ๐’†๐’“๐’…๐’”๐’Ž๐’‚๐’) & ๐’‚๐’—. $5269.

โ€‹

- 4/4 ๐‘ณ๐’Š๐’Ž๐’๐’–๐’”๐’Š๐’ ๐’‡๐’†๐’Ž๐’‚๐’๐’†๐’” ๐’”๐’๐’๐’… ๐’•๐’ $2000 ๐’•๐’˜๐’Š๐’„๐’† (๐‘ณ๐’๐’• 139. ๐‘ฎ๐’๐’†๐’๐’—๐’Š๐’†๐’˜ ๐‘ท๐’๐’๐’†๐’” ๐‘ธ๐’–๐’†๐’”๐’• ๐‘ธ10 & ๐‘ณ๐’๐’• 142.

๐‘ฎ๐’๐’†๐’๐’—๐’Š๐’†๐’˜ ๐‘ท๐’๐’๐’ ๐‘ฉ๐’๐’‚๐’„๐’Œ ๐‘ธ๐’–๐’†๐’†๐’ ๐‘ธ19) & ๐’‚๐’—. $1750.

โ€‹

- 4/4 ๐‘จ๐’๐’ˆ๐’–๐’” ๐’‡๐’†๐’Ž๐’‚๐’๐’†๐’” ๐’”๐’๐’๐’… ๐’•๐’ $5500 ๐‘ณ๐’๐’• 143. ๐‘ท๐’“๐’๐’Ž๐’Š๐’”๐’†๐’… ๐‘ณ๐’‚๐’๐’… ๐‘ป๐’†๐’๐’•๐’–๐’“๐’‚ ๐‘ท140 (๐’‘๐’Š๐’„)) & ๐’‚๐’—. $4167.

โ€‹

- 2/2 ๐‘ฉ๐’“๐’‚๐’‰๐’Ž๐’‚๐’ ๐’‡๐’†๐’Ž๐’‚๐’๐’†๐’” ๐’”๐’๐’๐’… ๐’•๐’ $3250 (๐‘ณ๐’๐’• 147. ๐‘ฏ๐’๐’‘๐’† ๐‘ณ๐’Š๐’•๐’•๐’๐’† ๐‘ท๐’“๐’Š๐’๐’„๐’†๐’”๐’”) & ๐’‚๐’—. $3000.

โ€‹

โ€‹

โ€‹

Note:

 Any interested Agents wising to have their Market Reports linked on this page, please contact the RRBP President or Secretary via the Contact Page. 

ย